Šta je to Chatbot?

Četbot (chatbot) je računarski program koji simulira konverzaciju s korisnikom preko teksta ili glasa. Obično se koristi u aplikacijama za razgovor, na web stranicama ili preko telefona. Zamišljate ga kao virtuelnog asistenta koji može razgovarati s vama i odgovarati na vaša pitanja na način koji ponekad može biti čudesno sličan interakciji sa živom osobom.

Četeboti se oslanjaju na kombinaciju tehnologija, uključujući:

Obrada prirodnog jezika (NLP): Ova tehnologija omogućava četebotu da razume smisao vaših upita i zahteva. Četbot analizira tekstualne ulaze i pokušava da izvuče značenje iz ključnih reči, fraza i gramatičke strukture.
Mašinsko učenje (ML): Mnogi četeboti su obučeni na velikim skupovima podataka, što im omogućava da se tokom vremena poboljšavaju. Što više korisnika interaguje sa četebotom, to bolje on postaje u razumevanju upita i pružanju relevantnih odgovora.
Stablo odluke: Neki četeboti koriste stablo odluke, što je usputna logika koja četebotu pomaže da odredi najbolji odgovor na osnovu vašeg upita. Na primer, četebot za korisničku podršku možda ima stablo odluke koje ga vodi kroz proces rešavanja problema u zavisnosti od prirode vašeg upita.
Generisanje prirodnog jezika (NLG): Ova tehnologija omogućava četebotu da generira tekst koji zvuči prirodno i slično ljudskom govoru.

Četboti se često koriste kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i smanjili troškovi za preduzeća. Na primer, čatbot na web stranici banke vam može odgovoriti na osnovna pitanja o bankarskim računima, umesto da morate da čekate na liniji da razgovarate sa agentom.

Međutim, čatboti još uvek su u razvoju i ponekad im je teško da razumeju složene upite ili da se bave niansiranim razgovorima. Ipak, oni su koristan alat za automatizaciju jednostavnih zadataka i pružanje korisnicima brze i lako dostupne podrške.

Primena chatbota u praksi

Četbotovi su danas veoma rasprostranjeni i koriste se u raznim industrijama. Evo nekoliko primera:

Korisnička podrška:

Web stranice i mobilne aplikacije: Mnoga preduzeća koriste četebote na svojim web stranicama i u mobilnim aplikacijama da bi pružila korisnicima brzu i efikasnu podršku. Četeboti mogu odgovoriti na česta pitanja (FAQ), rešiti jednostavne probleme, ili usmeriti korisnike prema pravom agentu za složenije probleme.
Bankarstvo: Četeboti bankarskih aplikacija omogućavaju korisnicima da proveravaju stanje na računu, prebacuju novac, plaćaju račune, pa čak i da blokiraju izgubljene kartice, sve putem razgovora.
E-trgovina: U web trgovinama, četeboti mogu pomoći korisnicima da pronađu proizvode, prate narudžbine, pa čak i da dobiju preporuke za proizvode na osnovu njihove istorije kupovine.

Rezervacije:

Putovanja: Četeboti se mogu koristiti za rezervaciju hotela, avionskih karata, pa čak i za iznajmljivanje automobila.
Restorani: Mnogi restorani koriste četebote da bi korisnicima omogućili da online rezervišu stolove.
Saloni: Četeboti se mogu koristiti za rezervaciju termina kod frizera, kozmetičara, ili nekog drugog lica za negu.

Ostale primene:

Obrazovanje: Četeboti se mogu koristiti za pružanje edukativnih resursa studentima, kao što su kvizovi, vežbe, pa čak i individualna tutorstva.
Zdravlje: Četeboti se mogu koristiti za pružanje informacija o zdravlju i prevenciji bolesti, kao i za zakazivanje termina kod lekara.
Zabava: Četeboti se mogu koristiti za igranje igara, pripovedanje priča, pa čak i za davanje muzičkih preporuka.

Ovo su samo neki od primjera kako se četeboti koriste danas. Kako se tehnologija veštačke inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) nastavlja razvijati, verovatno je da će četeboti postati još sofisticiraniji i da će se koristiti u još više različitih primena.

Za korisnike:

Korisnička podrška: 
Na web stranicama i mobilnim aplikacijama, četeboti pružaju brzu i dostupnu podršku 24/7. Mogu odgovoriti na česta pitanja (FAQ), pokrenuti proces za rešavanje jednostavnih problema, ili usmeriti korisnike prema pravom agentu za složenije probleme.
Bankarstvo: Četeboti bankarskih aplikacija omogućavaju vam da proverite stanje na računu, prebacite novac, ili blokirate izgubljenu karticu, sve putem razgovora.
E-trgovina: Četeboti u web trgovinama mogu vam pomoći da pronađete proizvode koje tražite, prate pošiljke, ili pruže informacije o cenama i dostupnosti.
Rezervacije: Četeboti se mogu koristiti za rezervaciju termina kod lekara, salonu ili restoranu, kao i za rezervaciju hotela i avionskih karata.
Lica za podršku: Mnoga preduzeća koriste četebote na društvenim mrežama za pružanje podrške korisnicima. Četebot može odgovoriti na osnovna pitanja i usmeriti korisnike prema pravom agentu za složenije probleme.

Za preduzeća:

Automatizacija rutinskih zadataka: 
Četeboti mogu osloboditi agente za podršku od rutinskih zadataka, kao što su proveravanje stanja pošiljke ili ažuriranje informacija o nalogu. To omogućava agentima da se fokusiraju na kompleksnije probleme i pružaju bolju podršku korisnicima.
Smanjenje troškova: 
Implementacija četebota može značajno smanjiti troškove za preduzeća jer automatizuju rutinske zadatke i smanjuju potrebu za ljudskim agentima.
24/7 podrška: 
Četeboti mogu pružiti korisnicima podršku 24/7, što poboljšava korisničko iskustvo i povećava zadovoljstvo klijenata.
Kvalifikacija potencijalnih klijenata: 
Četeboti se mogu koristiti za kvalifikaciju potencijalnih klijenata tako što im postavljuju pitanja i prikupljaju informacije pre nego što ih povežu sa ljudskim agentom.
Prikupljanje podataka o korisnicima: 
Četeboti mogu prikupljati podatke o korisnicima, kao što su njihove potrebe i pitanja. Ovi podaci se mogu koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga, kao i za ciljano marketing.

Budućnost četebota:

Sa razvojem tehnologije veštačke inteligencije (AI), četeboti postaju sve sofisticiraniji. Moguće je da će u budućnosti biti teško razlikovati razgovor sa četebotom od razgovora sa živim agentom. Četeboti će imati sve veću ulogu u pružanju podrške korisnicima i automatizaciji zadataka u svim granama industrije.

 


Rešenja poslovnih izazova
primenom veštačke inteligencije.

info@aneto.rs

Podelite ovu priču na svojoj mreži!