E-mail marketing je moćan alat za poslovnu komunikaciju i promociju. Sa potencijalom da dopre do miliona ljudi širom sveta, to je ključni stub poslovnog uspeha. Poboljšanjem angažovanja i konverzije, u digitalnom okruženju koje se stalno menja, e-mail marketing ostaje ključna investicija za dugoročni uspeh. Zbog toga smo investirali u razvoj Infomail-a, Hoplo proizvoda koji vam omogućava da vladate svetom email marketinga!